حضور دکتر ترکی مدیر صندوق بازنشستگی و ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان شیراز و ممسنی ومعاون پارلمانی وزیر رفاه به میزبانی صندوق بازنشستگی فارس دکتر زارعی در جمع روسای کانونهای فارس

صندوق بازنشستگی استان فارس روز چهارشنبه میزبان اولین سفر استانی دکتر نعمت اله ترکی مدیر عامل صندوق ب...

ادامه مطلب

بازدیدشبانه و سرزده سید حسین موسوی مدیر آموزش و پرورش فسا از درمانگاه فرهنگیان پروین دخت نظامی

در سومین روز از معارفه آقای سید حسین موسوی بعنوان مدیر آموزش و پرورش فسا ،در دیداری شبانه و سرزده از...

ادامه مطلب