دکترسهندزارعی مدیرصندوق بازنشستگی فارس اعلام کرد:شیرازمیزبان چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری در اسفندماه سال جاری است

سهند زارعی مدیر صندوق بازنشستگی استان فارس: با اعلام اداره کل فرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری...

ادامه مطلب

حضور دکتر ترکی مدیر صندوق بازنشستگی و ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان شیراز و ممسنی ومعاون پارلمانی وزیر رفاه به میزبانی صندوق بازنشستگی فارس دکتر زارعی در جمع روسای کانونهای فارس

صندوق بازنشستگی استان فارس روز چهارشنبه میزبان اولین سفر استانی دکتر نعمت اله ترکی مدیر عامل صندوق ب...

ادامه مطلب

احکام جدید بازنشستگان از سایت قابل دریافت است

در آستانه صدور احکام 1400 بازنشستگان کشوری؛ جزئیات و ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ ...

ادامه مطلب