حضور دکتر ترکی مدیر صندوق بازنشستگی و ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان شیراز و ممسنی ومعاون پارلمانی وزیر رفاه به میزبانی صندوق بازنشستگی فارس دکتر زارعی در جمع روسای کانونهای فارس

صندوق بازنشستگی استان فارس روز چهارشنبه میزبان اولین سفر استانی دکتر نعمت اله ترکی مدیر عامل صندوق ب...

ادامه مطلب

بازدیدسید حسین موسوی رئیس آموزش و پرورش و هیات مدیره کانون از خانه امید بازنشستگان

در ادامه پیگیری امور بازنشستگان فرهنگی آموزش وپرورش فسا ، بازدید از پروژه در دست ساخت خانه امید بازن...

ادامه مطلب

روزپرکاردکتر فیروزی نماینده محترم مردم فسا در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری امور بازنشستگان

روز پر کار دکتر فیروزی ، در پیگیری مطالبات و طرح های رفاهی بازنشستگان فسا📌 💢احتراما با عنایت به هما...

ادامه مطلب