فرهیختگان عزیز برای دریافت بخشنامه ها و اطلاع از امورات اداری خود علاوه بر درگاههای قبلی ، از درگاه کانال سروش نیز استفاده نمایند .

ابتدا برنامه سروش را نصب کنید

بعد از نصب سروش در قسمت بالای برنامه روی کانالها بزنید

در قسمت جستجوی کانال عبارت crcfasa را بنویسید و شروع به جستجو را با زدن روی شکل ذره بین انجام دهید

پس از مشاهده نام درگاه اداری کانون بازنشستگان فسا ،بر روی نام آن یزنید .

گزینه پیوستن را برای ورود فشار دهید